Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Politica de confidențialitate

Smile Credit IFN S.A. cu sediul în Sibiu, str. Justiției, nr. 22, ap. 2, jud. Sibiu, înregistrată la Reg Com sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530, organizată ca o institutie financiara nebancară, înregistrată în Registrul General al B.N.R. sub nr. RG-PJR-41-010308/2016. Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea Smile Credit IFN S.A care poate modifica în orice moment conținutul acestuia fără nicio informare în prealabil.
Persoanele care doresc contractarea unui credit Smile Credit trebuie să completeze formularul de pe site sau să se adreseze consultanților Smile Credit.
Smile Credit nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații greșite, eronate sau alterate și nu este responsabil pentru daunele directe sau indirecte suportate ca urmare a folosirii datelor din acest site.
Smile Credit nu lucrează prin intermediari/ agenți, astfel că pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0369/437.233 sau la e-mail suport@smilecredit.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, Smile Credit IFN S.A., cu sediul în Sibiu, str. Justiției, nr. 22, ap. 2, jud. Sibiu, înregistrată la Reg Com sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Îmi dau consimțământul expres ca Smile Credit IFN SA să prelucreze datele mele cu caracter personal, menționate mai jos, în următarele scopuri:

• în scopul desfăşurării activităţii de creditare, Smile Credit IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe toată durata activității companiei, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, profesia, locul de muncă, e-mail, numărul de telefon fix sau mobil, situația familială, economică și financiară, nivelul de educație, venitul din gospodărie, sistemul de operare, obținute în baza informațiilor furnizate, formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate; Informaţiile referitoare la plată folosind card de credit sau de debit pot fi, de asemenea, colectate;
• în scopul desfășurării activităților de reclamă, marketing și publicitate, Smile Credit IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse; Smile Credit IFN SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale precum email, SMS sau comunicări prin poștă. Vă rugăm sa aveți în vedere faptul că dacă optați să primiți comunicări prin SMS se va aplica planul dumneavoastra tarifar aplicat de reteaua de telefonie mobilă respectivă. De asemena, în cazul în care permiteți accesul la aceste informații, Smile Credit IFN SA poate folosi datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale pe alte website-uri, inclusiv rețele sociale unde sunteți membru, prin corespondența dintre activitățile și informațiile colectate pe website-urile noastre cu cele colectate pe website-uri terțe (“Targeted Advertising”). Aceste comunicări comerciale vă vor ține la curent cu cele mai noi știri, evenimente, oferte speciale și promoții pentru produsele Smile Credit IFN SA care vă interesează. În unele cazuri (precum aplicații pe mobil sau programe de trimitere SMS), acestea pot include folosirea locației dumneavoastră exactă care ne permite să vă trimitem oferte și promoții specifice pentru locația dumneavoastră. Va rugăm să aveți în vedere faptul că puteți primi comunicări administrative din partea Smile Credit IFN SA precum confirmarea comenzilor, notificari referitoare la activitățile dumneavoastră din cont (confirmarea contului, schimbare de parolă etc) și anunțuri importante, chiar dacă vă dezabonați de la comunicări comerciale. De asemena, veți vedea anunțuri publicitare generale pe website-urile Smile Credit IFN SA și în rețelele sociale unde sunteti membru.
• în scopuri statistice;
• de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal le putem utiliza pentru a transmite comunicări, cu privire la modificări ale termenelor și condițiilor generale sau a politicii Smile Credit IFN SA. Putem utiliza de asemenea datele pentru analize și situații interne, precum auditul sau prntru devoltarea unor produse și/sau servicii ce au legătură cu clienții Smile Credit IFN SA;
• utilizarea rețelelor de socializare implică date personale care sunt parte din profilul dvs. creat pe o rețea de socializare terță (Facebook, Google+, etc.) și căreia îi permiteți să împarte aceste date personale cu Smile Credit IFN SA. Datele personale în aceste situații cuprind informații de bază din contul creat: nume, adresă de e-mail, gen, data nașterii, orașul, poza de profi, ID-ul, lista de de prieteni, etc. Așadar înțelegeți modul în care datele dumneavoastră personale, dintr-o rețea de socializare, pot fi folosite în scopuri publicitare.

Datele cu caracter personal pot fi împărtăşite agenților sau furnizorilor noștri de servicii, care operează pentru şi în numele Smile Credit IFN SA, în legătură cu activitatea Smile Credit IFN SA, sau care procesează informaţii suplimentare în scopul colectării acestora, și anume stocarea informaţiilor de către terţi în baze de date securizate sau utilizarea acestora de a anunţa câştigătorii din concursuri şi promoţii ce ar putea fi organizate de Smile Credit IFN SA. Toți agenţii şi furnizorii noștri de servicii se angajează în scris, să protejeze informaţiile personale ale utilizatorilor noştri şi să le utilizeze doar în scopurile autorizate de noi. Smile Credit IFN SA poate împărtăși informaţii sintetizate despre utilizatorii săi şi le poate asigura furnizorilor de servicii în scopuri de cercetare. Aceste informaţii sintetizate nu identifică persoana şi nu permit contactul personal cu dvs.

Smile Credit IFN SA are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit, contractorilor noștri pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urma, precum procesarea plăților online, sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați de îndată sau să solicitați ulterior, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către Smile Credit IFN S.A. după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urmatoarele drepturi:

• dreptul de informare;
• dreptul de acces la date;
• dreptul de intervenţie asupra datelor;
• dreptul de opoziţie;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
• dreptul de a se adresa justiţiei.

În acest sens, drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către Smile Credit IFN S.A., cu sediul în Smile Credit, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o fotocopie lizibilă a actului dumneavoastră de identitate.

Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Conform Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, Smile Credit IFN S.A. are obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani.
Accesarea site-ului nostru (www.smilecredit.ro) în continuare și completarea formularului de aplicare echivalează cu acceptul dumneavoastră asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.

Acord privind debitarea cardului bancar
Imprumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea de catre SMILECREDIT a cardului sau bancar. Imprumutatul/Solicitantul este de acord ca inainte de incheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, sa furnizeze datele cardului sau catre procesatorul de plati partener al SMILECREDIT, si ca informatiile cu privire la cardul sau sa fie verificate si validate de catre SMILECREDIT, autorizandu-l pe acesta sa efectueze o tranzactie simbolica, in valoare de 1 leu, ce urmeaza a se returna, fara a presupune costuri pentru Imprumutat.
Imprumutatul/Solicitantul autorizeaza expres si irevocabil SMILECREDIT sa debiteze cardul sau cu sumele datorate de catre acesta la scadenta (valoarea totala platibila), precum si cu sumele reprezentand dobanzi penalizatoare si costurile percepute de terti datorate potrivit dispozitiilor contractuale, dupa caz.

Cookies

În mod automat site-ul www.smilecredit.ro stochează informații de tip cookie. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea utilizatorilor pe site (pagini vizitate, data şi ora de vizitare). Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care Smile Credit IFN SA le ofera clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit “cookies”. Dacă utilizatorul nu dorește acceptarea Cookie-urilor, acesta poate schimba configurația browserului astfel încat să nu accepte Cookie-uri.

Copyright

Smile Credit IFN S.A. deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-ului http://smilecredit.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului Smile Credit IFN S.A., sub sancțiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web.

Parole

Nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră

Clauze finale

Solicitantul /Împrumutatul înţelege ca orice înțelegere / convenţie încheiată între acesta şi Smile Credit este supusă rezilierii de plin drept de către Smile Credit, fără a fi necesară nicio procedură judiciară sau extra judiciară şi fără aportul instanţelor de judecată, în cazul în care Solicitantul / Împrumutatul a uzat de fals în declaraţii sau / şi în informaţiile puse la dispoziţia Smile Credit IFN SA, declaraţii / informaţii false sau incomplete pe baza cărora Smile Credit IFN SA a acceptat întelegerea / convenţia respectivă dar pe care Smile Credit IFN SA nu ar fi încheiat-o sau ar fi încheiat-o în alte condiţii daca ar fi cunoscut realitatea.

În cazul nerespectării termenilor şi conditiilor prezentate pe site de catre utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii Smile Credit IFN SA pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.


Smile credit IFN SA va putea opera modificări ale continutului și/sau structura site-ului www.smilecredit.ro în orice moment și fără nicio informare prealabilă.