Atenție atunci când cauți rapid, bani de împrumut. Capcanele caselor de amanet

+40 (369) 437 234     suport@smilecredit.ro

Atenție atunci când cauți rapid, bani de împrumut. Capcanele caselor de amanet


O casa de amanet este un tip aparte de creditor. Mai precis, deși intra în categoria instituțiilor financiare nebancare, aceasta are dreptul de a oferi exclusiv credite de tip amanet. Pe de altă parte, unei case de amanet NU îi este permisa acordarea de alte tipuri de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare, toate acestea fiind activități permise exclusiv instituțiilor financiare nebancare (IFN) aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României și înscrise în registrul general sau special ținut de BNR, susține Cristina Dumitrașcu, avocat cu o experiență de 20 de ani în avocatura de business. ”Diferența majoră dintre creditele de tip amanet și celelalte tipuri de credite rezidă din faptul că, în cazul creditelor de tip amanet, răspunderea debitorului este limitată la valoarea bunului adus gaj. Cu alte cuvinte, casa de amanet poate executa silit bunul adus în gaj, însă nu poate continua executarea silită și asupra altor venituri ale debitorului (ex. popriri pe venituri salariale), în cazul în care, urmare a vânzării prin procedura executării silite, casa de amanet nu se îndestulează”, spune avocatul.


O casă de amanet nu mai poate urmări un client după valorificarea gajului


În cazul contractului de amanet, răspunderea consumatorului este clara, previzibilă și individualizată, limitată la valoarea bunului adus în garanție. Orice interpretare contrară ar duce la concluzia că o casa de amanet poate derula orice tip de activitate de creditare, atâta vreme cât primește de la debitor o garanție mobiliară. ”Dacă am accepta aceasta interpretare, aceasta ar însemna că o entitate nesupravegheată de Banca Națională a României desfășoară activitate de creditare, fără să respecte cerințele impuse IFN-urilor înscrise în registrul general/special - ex. cerințe privind forma de organizare, cerințe de capital social, cerințe de raportare către Banca Națională a României. De asemenea, în opinia noastră s-ar crea un avantaj concurențial caselor de amanet, care au cerințe minime de reglementare fata de IFN-urile supuse supravegherii BNR”, spune avocatul Cristina Dumitrașcu.

Concluzia ei este că o casa de amanet poate desfășură doar activitate de creditare cu primire de bunuri în gaj, cu condiția că răspunderea debitorului să fie limitata la valoarea bunului adus în gaj, prin urmare nu poate urmări alte bunuri sau venituri ale debitorului. Dacă o casă de amanet a executat silit un debitor și a vândut bunul adus în gaj, casa de amanet NU mai poate urmări acel debitor pentru alte sume suplimentare (de exemplu prin poprire pe veniturile salariale).


IFN-urile au reguli clare


În ceea ce privește IFN-urile (Instituțiile Financiare Nebancare), regulile de funcționare sunt reglementate de către Banca Națională, astfel încât în relația client – creditor nu există loc de interpretări juridice. ”Am întâlnit în practică anumite case de amanet care par a se comporta ca niste IFN-uri veritabile. Acestea acorda credite cu dobânzi uriașe, iau în gaj bunuri (de regula autoturisme), iar când debitorul nu mai poate plăti, executa silit bunul și continuă urmărirea veniturilor debitorului, dar și a fidejusorilor/garanților. Din păcate, acest modus operandi tinde să devina o practică des întâlnită, în lipsa unor masuri corective dispuse de autoritățile competente. Aceasta practica discreditează IFN-urile "legitime" supuse supravegherii BNR, cele care respecta normele impuse pentru protecția consumatorilor și care îndeplinesc cerințele de capital, auditare, etc”, mai spune avocatul.

Cristina Dumitrascu este avocat cu o experiență de 20 de ani în avocatura de business. Cristina are o experiență considerabila în domeniul bancar, conformitate și relația cu autoritățile publice, fuziuni și achiziții, protecția consumatorului, protecția datelor cu caracter personal.


Sursa:
https://ziare.com/stiri/avocati/casele-de-amanet-a-raspunderea-debitorului-limitata-la-valoarea-bunului-amanetat-1637090